Laatu ja turvallisuus

ETH Group Oy:n koko henkilöstö sitoutuu yrityksen palveluiden jatkuvaan parantamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laatupolitiikan avulla pyrimme parempaan asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen henkilöstön kehittämiselle luodaan suotuisat olosuhteet.

Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ja tarpeet otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon. Viestintää parannetaan organisaation kaikilla tasoilla ja viestinnällisiä suhteita pyritään kehittämään organisaation ja asiakkaiden välillä.

ETH Group Oy:n toimintaa katselmoidaan jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Johto ja työntekijät sitoutuvat työterveyden ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on 0 – työtapaturmaa.

Tapaturmataajuus on ollut laskusuunnassa vuodesta 2017. Yhdessä kumppaneiden kanssa luomme parhaat turvallisuuden käytännöt ja mittaamme tuloksia säännöllisesti. 

Tavoitteenamme on täyttää asiakkaidemme vaatimukset olemalla joustava ja luotettava yhteistyökumppani kaikissa toimeksiannoissa.

ISO9001