Laatu ja turvallisuus

Euran Teollisuushuolto Oy:n koko henkilöstö sitoutuu yrityksen palveluiden jatkuvaan parantamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laatupolitiikan avulla pyrimme parempaan asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen henkilöstön kehittämiselle luodaan suotuisat olosuhteet.

Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ja tarpeet otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon. Viestintää parannetaan organisaation kaikilla tasoilla ja viestinnällisiä suhteita pyritään kehittämään organisaation ja asiakkaiden välillä.

Euran Teollisuushuolto Oy:n toimintaa katselmoidaan jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Johto ja työntekijät sitoutuvat työterveyden ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on 0 – työtapaturmaa. Tavoitteenamme on täyttää asiakkaidemme vaatimukset olemalla joustava ja luotettava yhteistyökumppani kaikissa toimeksiannoissa.