Kunnossapitosopimukset

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista kunnossapitosopimusta, jolloin hoidamme tuotantolaitoksen kunnossapidon alusta loppuun asti. Kokonaiskunnossapitosopimus muovautuu yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin kulloisetkin erikoistoiveet pyritään huomioimaan.

Lataus

Kokonaisvaltainen kunnossapito kattaa esim.

  • asiantuntijapalvelut
  • ennakkohuollot
  • kunnossapitojärjestelmä
  • korjaussuunnitelmat
  • nostoapuvälinetarkastukset
  • huolto- ja korjaustyöt
  • kuntoarviot
  • investointityöt
  • varaosatoimitukset
  • raportoinnit