Neste Oyj:n ja ETH Group Oy:n yhteistyö vahvistuu!

Tiedote ETH Group Oy 21.12.2020


Neste Oyj on ulkoistanut Naantalin terminaalitoimintojen kokonaiskunnossapidon ETH Group Oy:lle – kunnossapidon prosessien kehitys sekä toiminnan tehostaminen kriteereinä.


ETH Group Oy on solminut monivuotisen sopimuksen Neste Oyj:n kanssa Naantalin terminaalin kunnossapidon toiminnoista. Yhteistyösopimuksella 18 hlöä siirtyy liikkeen luovutuksella Neste Oyj:lta ETH Group Oy:lle. Myös osa kalustosta siirtyy ETH Group:n käyttöön. Yhtiöt eivät kerro yhteistyösopimuksen hintaa.


ETH Group Oy:n vastuulle siirtyy 1.4.2021 alkaen Naantalin terminaalin kokonaiskunnossapidon toiminnot. Yhteistyön taustalla on tarve toimintojen tehostamiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle yhdessä ETH Group:n kanssa. Teollisuuden ja voimalaitosten kokonaisvaltainen kunnossapito on ETH Group:n ydinosaamista. ETH Group on merkittävä kunnossapidon toimija alueella.


Olemme tyytyväisiä, että Neste valitsi juuri meidät kumppanikseen. Toivotan meille siirtyvän henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi – meillä on suuri joukko alan ammattilaisia työssä ja olemme hyvä työnantaja myös uusille ammattilaisille. Pystymme tarjoamaan monipuolista- ja tarvittaessa myös liikkuvaa työtä unohtamatta osaamisen ja tiedon kehittymistä. Työn uudelleen organisoinnissa ja työmenetelmiä kehittämällä saamme luotua merkittäviä kustannussäästöjä terminaalin kunnossapidon toimintoihin – kertoo ETH Group:n toimitusjohtaja Eero Mäntylä.


Teollisuudessa on tärkeää saavuttaa riittävän tehokas käyntiaste vuorokauden jokaisena hetkenä. ETH Group varmistaa Naantalin terminaalilla optimaaliset olosuhteet kunnossapidon osalta. Pystymme tuomaan alueelle laajan osaamisen lisäksi ratkaisuja myös työnsuunnitteluun ja lisäämään sitä kautta toiminnan tehokkuutta.


Lisätiedot:
Eero Mäntylä, toimitusjohtaja ETH Group Oy,
-, 044 291 0275


ETH Group Oy on vuonna 2006 perustettu teollisuuden ja voimalaitosten kokonaiskunnossapitoa tuottava yhtiö. Olemme merkittävä toimija alalla ja luomme lisäarvoa suomalaiselle teollisuudelle varmistamalla tehtaiden ja voimalaitosten toiminnan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.