Covid-19 - koronatiedote ETH Group Oy 19.3.2020

Ajankohtaista tietoa ETH Groupin varautumisesta COVID-19 virukseen

 

Olemme laatineet toimintasuunnitelman varmistaaksemme palveluiden toimivuuden ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa

 

Turvallisuus ja terveys ovat meille ensisijaisia kaikissa tilanteissa. ETH Group kantaa vastuunsa koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa. Toimimme viranomaisten ohjeistusten mukaan ja teemme kaikkemme hidastaaksemme viruksen leviämistä ja vähentääksemme tartuntojen määrää.

Olemme laatineet toiminta- ja varautumissuunnitelmat ja päivitämme niitä 24h tilanteen mukaan. Suunnitelmilla varmistamme normaalin toimintakyvyn ylläpidon ja palveluiden toimivuuden kaikissa tilanteissa. Palvelutasomme on tälläkin hetkellä 100% normaali.

 

Mitä toimenpiteitä olemme tehneet:

  • Ajantasainen sisäinen ohjeistus ja informaatio koko henkilöstölle tilanteen vaatimista toimenpiteistä.
  • Jaettu tiedoksi myös viranomaisten ohjeistuksia sekä työkohteiden erillisohjeistuksia.  
  • Etätyöohjeistus ja käytäntö. Suosimme etätyötä aina kun se on mahdollista
  • Ohjeistus ja toimintamalli hyvästä käsihygieniasta sekä tapauskohtaisesti tarvittavista muista suojaustoimenpiteistä.
  • Ajantasainen resurssien varmistaminen – suunnittelu, varajärjestelmä, osaamisen varmistaminen työkohteissa
  • Kokoontumiset ja tapaamisen STM:n ohjeistuksen mukaan. Kaikki kokoukset pyritään järjestämään etäyhteydellä
  • Matkustuskielto vallitsevan ohjeistuksen ja ministeriön suositusten mukaan
  • Työterveyshuollon toimenpiteitä ja toimivaltuuksia on laajennettu – pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä

 

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme toimiamme tilanteen edellyttämällä tavalla. Haluamme turvata terveellisen ja turvallisen työn edellytykset ja myös turvata Suomen teollisuuden toimintakykyä hankalissakin tilanteissa.

LISÄTIETOJA SEKÄ PALVELUPYYNNÖT

https://www.eth.fi/yhteystiedot#henkilokunta